Actually, You Woke Up
with the Smell of Orange
on Your Fingers

Někde po cestě se ztratil. Po cestě k nalezení sebe. Po cestě k nalezení jistot, ale i svých vlastních hodnot. Hodnot, které byly pěstovány po léta skrze výchovu a okolní svět plný cizích názorů. Kde jsou tedy jeho vlastní? Kde je to bezpečné místo, ve kterém se nemusí skrývat za všechnu práci
a kompromisy?

Po cestě za jeho nalezením se zastavil ve fyzickém úkrytu, protože co víc mu může navodit bezpečí než-li reálný, fyzický úkryt/útočiště? Není to ta jistota, po které celou dobu prahnul? Vždy ho zajímaly opuštěné kouty
a vzpomněl si na bunkry, jež stavěl už jako malý z dek a všech předmětů, které sám uznal za vhodné. Dětské vzpomínky. Dětská svéhlavost. Dětská představivost. Jako malý si představoval vesmír vně nafouknutého balónu, s nímž si hrají děti obrů v dalším a daleko větším vesmíru. Jak bylo jednoduché vytvořit si názor na celý svět s porovnáním toho, co před ním leží nyní...

S odstupem let je pro něj zábavná představa vesmíru, který je pro něj tak neuchopitelný v reálném měřítku, že ho začal měřit na světelné roky. Roky. Měsíce. Týdny. Dny. Hodiny. Vteřiny, ve kterých se ztrácí, ale kterým by chtěl dát co největší smysl. Čtyři tisíce týdnů, jež by tu měl strávit a využít je naplno, protože to si žádá dnešní společnost přehlcená informacemi, které by všechny měl znát, a fotkami na instagramu, které by měl vidět. Jak někdo dělá to a druhý tamto... PRODUKTIVITA. Vše pro PRODUKTIVITU.

To už přece taky neplatí ne?

Uchyluje se tedy ve svém dalším hledání ontologického bezpečí do prostředí času. Ten se přeci skrývá 
 v našich malých světech, i v celém vesmíru. Co je vlastně čas? Fyzika nám ukazuje, že čas je síť, jenž se rozděluje na minulost, přítomnost a budoucnost jen kvůli nám lidem. Čas je spíše sled různých entropií 
 a události se stávají v závislosti na sobě tak, jak entropie vytváří chaos.

Čas, který nikdy neuplyne, a je vždy přítomen.In collaboration with Edita Štrajtová, 2022
Performance by Mia Milgrom and Zlata Ziborová
Performance photos by Iryna Drahun
photos by Iryna Drahun

2022