Portfolio
CV

vizuální identita
Vizuální tvarosloví pojednává téma fluidity, různorodosti a kontrastů. Naproti tomu barevnost, která je v podobných projektech jednotvárná, zde nehraje žádnou roli a skrze černou a bílou je oko vedeno k tvarům. Projekt se zabývá vývojem pomůcek pro genderqueer komunitu a současně edukací. Zpracovává téma tělesnosti, intimity a hledání sám sebe.


content 
U návrhu contentu, stejně jako u vizuální identity, bylo zásadní propojit craft přístup s pevným a výrazným fontem. Současně skrze to přinést i hravost, funkčnost a jedinečnost –⁠ stejně jako to kluci z M0ST ukazují v průmyslu
s nápoji. M0ST Nápoje je pivotéka a nápojka na Praze 7 spolupracující craftovými a jedinečnými výrobci piv, limonád, destilátů a ciderů.

propagační materiály
M0ST Nápoje / Beverages
U vizuální identity bylo zásadní propojit craft přístup s pevným a výrazným fontem. Současně skrze to přinést i hravost, funkčnost a jedinečnost - stejně jako to kluci z M0ST ukazují v průmyslu s nápoji. M0ST Nápoje je pivotéka
a nápojka na Praze 7 spolupracující craftovými a jedinečnými výrobci piv, limonád, destilátů a ciderů.


vizuální systém
UNO BISTRO
Viuální systém vychází z kořenů majitelů bista spojených s tím co klasická bistra nabízejí. Kontakt mezi jejich kulturou a segmenty interiéru udávají jemný ale zároveň pevný celek.

web design
Annemari Vardanyan / artist
Návrh webu pro malířku Annemari Vardanyan. Detajlní malba je doplněna výraznými avšak minimalistickými typografickými a barevnými prvky.

ilustace
M0ST Nápoje / Beverages
Ilustrace spojují vizuální identitu s contentem, který oživují a vytváří tak zajímavý prvek v kontextu s konkurencí. A zároveň dotváří hravost.

content
Při navrhování systému contentu hrála roli přehlednost. Projekt se skládá 
z různých zajímavých vrstev, které jsou přehledně rozděleny pastelovými hlavými barvami. Pro rodiče i děti.

content
Organizace má vlastní vizuální styl, který bohužel podle nich neslouží jak má. Je nevýrazný a nejednotný. Při. navázání spolupráce jsme se rozhodli začít nejvýraznějším komunikačním kanálem –⁠ sociálními sítěmi. Refresh vychází
z prvků původního systému. Je pouze více zfunkční, zábavnější a výraznější. Celým prostředím také prochází doslovná linka jako skutečná cesta za snem.

logotyp
BÁJO kolektiv
Bájo kolektiv je dvojice autorek, které jsou odlišné přesto se jejich zkušenosti z různých oblastí designu, umění, filmu a hudby spojují do spolupráce - content creators. V logu tedy z neučesaných linek se stává funkční celek.

autorský kalendář
2022
Kalendář obsahuje dvanáct autorských typografií vnímané zároveň jako ilustrace. Každá z nich je inspirována jednotlivými měsíci, příslovými
a zvyky toho určitého období.

web design,
vizuální identila
hasslers s.r.o.
Web design včetně loga a celého vizuálního systému byl navržen pro knihařskou dílnu proměňující se na produkční podporu pro nově vznikající knihy a tiskoviny.  

katalog
Štrajtová & Volfová duo
Snahou autorek je realizovat instalace, které interagují a přetváří prostor kolem sebe a navozují smyslné prostředí. Při koncipování práce začínají definováním, jak chtějí změnit pocit z prostoru, jakou emoci chtějí vyjádřit. Někdy jsou to jen jemná gesta, která mění způsob, jakým se divák
či performer bude v prostoru přirozeně pohybovat. Jindy dochází
k zvýraznění již existujících architektonických prvků, či vytváření nových.

veřejný prostor
mattoni
Při vzniku návrhu mě inspirovaly dětské koberce s motivem silnice.
Děti si na něm hrají s autíčky a učí se pravidla silničního provozu. Kontrast těchto koberců s reálnou situací na silnici je pro tento návrh zásadní.
Po sundání plachty by se však nezlikvidovala, ale rozřezala a věnovala
do dětských center a tím pádem žila a vzdělávala dál.

logofolio
Logotypy byly tvořeny pro knihařskou dílnu proměňující se na produkční podporu pro nově vznikající knihy a tiskoviny.  

web design
barboravolfova.com
Koncepce propagačních webových stránek mé vlastní tvorby, ať už volného či užitého umění, je odraz mé osobnosti. Kontrast mezi minimalismem
a výraznými prvky, které můžeme odhalit v ilustracích emoji, základním výběru typografie ale i v prezentovaných pracech.


plakát
AVU INTM1
Výstava U NÁS SE SVÍTÍ obsahovala díla studentů ateliéru intermediální tvorby Mileny Dopitové na pražské AVU, kde vzniká vše od videoartu přes performance až po klasický obraz.

CD cover
Vladimir Hirsch
Hudba tohoto skladatele je velmi progresivní. Je autorem konceptu tzv. integrované hudební formy, spojující soudobou vážnou hudbu s hudbou dark-ambientní a industriální. Jeho hudba je svázána složitými koncepty, které ale často kombinuje s experimenty

vizuální systém
Barbora Volfová / artist
Autorka se věnuje nejen užitému, ale i volnému umění. Toto propojení
s průhled byl při tvorbě logotypu zásadní. Barvy vytváří neotřelou kombinaci a následné použití a modifikace loga vytváří dojem spojeného řetězu –⁠ něčeho pevného a celistvého.

Vizuální styl se bude aplikovat na fotografie a další propagační materiály.

katalog 
Argišt Alaverdyan / painter
Katalog vznikl k propagačním účelům umělce Argišta Alaverdyana. Snažím
se pracovat s prostorem stránek podobně jako autor ve svých obrazech. Tento katalog má tři roviny, které dělí jednotlivé série obrazů.

plakát
INFO WAR
Plakát vznikl do expozice populárně naučné výstavy o informační válce.
O tom, jakým způsobem nás technologie kolem ovlivňuje v rukách oligarchů v této decentralizované, akcelerující době.

návrh logotypu
cestovní agentura
KAMTAM
Cestovní agentura KAMTAM vznikla ve spolupráci dvou mladých žen z VŠE. Primárně se snaží o vytváření zážitkových dovolených, kde až do poslední chvíle nevíte kam vás vezmou. 

Logotyp vznikal ve spolupráci s Karolínou Matuškovou a vyvíjel se z vlajek
a jejich pravidel.

autorská kniha / ZIN
Pro drsnýho chalupáře
Kniha má rozměry 6x6 centimetrů a vznikla na téma chalupářství. Celou knihu provází návrhy na tetování včetně šesti skutečných. Snažila jsem
se využít symboly chalupářství v kombinaci s tetovacími klasikami nebo současnou popkulturou. Předlohou mi byla výjev jak postarší chalupář
za svou vyňuňanou chalupou seká dřevo a ruce má polepené mými tetovačkami.

filmový plakát
BLUE VELVET
V kultovním filmu Blue velved od režiséra Davida Lynche jsou brouci symbolem. Zpočátku představují zlo a hnus. Ke konci se k nim vracíme,
už ale spíše s pocitem lásky, štěstí a uspokojení. Něco jsme prožili. Něco máme za sebou. Plakát vychází z autorské kresby brouka, ze které 
z detajlům vznikl nápis mizející v mlze gradientu. Barvy červená a modrá
jsou narativem k tajuplnosti filmu. K nevyřčenému.
novoročenka
Advokátní kancelář 
Onisko & Holešová
Origami ve tvaru srdce vyjadřuje lásku, štěstí, rozvíjí zručnost a trpělivost 
a nesložené působí jako vločka.

autorský kalendář
2015
Kalendář je sestaven z autorských postprodukovaných maleb inspirovaných v horské krajině.
interaktivní portfolio
BOX
Krychle obsahuj jedenáct různobarevných katalogů. Každý z nich prezentuje jeden umělecký projekt. Krychle funguje i jako objekt samotný, kdy obsahuje něco uvnitř sebe a my se můžeme, ale nemusíme podívat.


obalový design
kompatibilní série
krabic GEMINI
Vychází ze zkušenosti stále se stěhujícího studenta, který potřebuje lehký, ale lehký nábytek kvůli častému stěhování. Grafické zpracování plakátu je lehkou parodií na společnost IKEA.

Vytvořeno pro soutěž obalového designu Mladý obal. Studenti a designéři vytvářeli obaly na téma PACKAGE UNLIMITED, tedy obaly na více použití.

časopis
OKUS POKUS
Časopis se přimárně soustřeďuje na student*ky FUD, ale díky jeho rozsahu, by mohl zaujmout i širokou veřejnost. Okus Pokus utváří prostor, ve kterém se střetávají lidé z různých uměleckých sfér a odvětví. Z toho důvodu jsme se rozhodly časopis rozdělit do dvou částí, které spolu úzce souvisí, proplétají se, bojují spolu a přitom zústávají v souznění.

Pro vizuální interpretaci jsme využily finančně nenáročných prostředků jako je sken a digitální fotografie. Volně jsme experimentovaly s typografií, sazbou - zejména v umělecké části. V sekci, která je věnovaná lidem, kteří
se s uměním dennodenně nesetkávají, jsme zvolily čistou a střídmou sazbu.


plakát
propagace tužky
Jedna z prvních prací, která vznikla v rámci studia Střední umělecké školy Václava Hollara mě doprovází doposud. Pouhý prostor pro cvičení v mém konceptu přerostl ve hru.moje CV          
2023